Działalność gospodarcza czy działalność nierejestrowana?

Działalność gospodarcza czy działalność nierejestrowana?

Branża kosmetyczna to nie tylko usługi związane z dbaniem o wygląd klienta, ale również o jego zdrowie i bezpieczeństwo. Salony kosmetyczne, tak samo jak gabinety lekarskie, zobowiązane są przestrzegać procedur sanitarnych, gdyż niektóre z zabiegów wiążą się z ryzykiem przerwania tkanek skory, a co za tym idzie zarażeniem czy zakażeniem.

Jak prowadzić salon, aby wszystkie prawa konsumenta były respektowane, a obowiązki działalności spełnione? Krok po kroku przedstawimy Wam czym różni się działalność gospodarcza od działalności nierejestrowanej i jakie przepisy prawne za tym idą.

Analiza SWOT

Czym jest analiza SWOT? Skrót SWOT pochodzi od czterech angielskich słów: Strengths, Weaknesses, Opportunities i Threats. Analiza ta ma więc na celu wskazanie (analogicznie): silnych stron, słabych, szanse i zagrożenia. Przeanalizowanie wszystkich tych czynników pomoże nam podjąć decyzję o otwarciu własnego biznesu. Pamietajmy, że otwarcie biznesu jakim jest salon kosmetyczny wiąże się z odpowiedzialnością, i bez względu na typ otwartej działalności obowiązuje nas prawo, którego mamy obowiązek przestrzegać.

Jeżeli zdecydowaliśmy się już na otwarcie salonu kosmetycznego, jaki rodzaj działalności wybrać - rejestrowaną czy nie?

Działalność niezarejestrowana

Zgodnie z artykułem 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców:

1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

2. Osoba wykonująca działalność, o której mowa w ust. 1, może złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Działalność ta staje się działalnością gospodarczą z dniem określonym we wniosku.

3. Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w ust. 1, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, osoba wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej.

6. Przez przychód należny, o którym mowa w ust. 1, rozumie się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Oczywiście działalność niezarejestrowana w jakiś sposób wiąże się z mniejszym ryzykiem jej prowadzenia. Musimy jednak pamiętać o wymogach, które nas obowiązują i poszczególnych kwestiach związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności. Jakie to kwestie?

 • Miejsce wykonywanej usługi- lokal czy dojazd do klienta?

 • Kasa fiskalna

 • BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami

 • Sanepid- zalecenia ogólnokrajowe i lokalne

 • Wyposażenie gabinetu (tutaj dać link do artykułu o wyposażeniu)

 • Oprogramowanie (w tym oprogramowanie zabezpieczające dane osobowe, klucze,

  certyfikaty, podpis elektroniczny, oprogramowanie do marketingu itp.)

 • RODO

 • Przepisy konsumenckie

 • Regulamin salonu i niezbędna dokumentacja

 • Regulamin usług elektronicznych (jeżeli chcesz sprzedawać swoje usługi online)

 • Obowiązki podatkowe - działalność niezarejestrowana również wiąże się z rozliczaniem podatków; Posiadanie numeru NIP, kasy fiskalnej oraz prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów, rozliczanie się za pomocą PIT. Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) osoba, która chce takie usługi świadczyć musi mieć nadany numer NIP. Dodatkowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących świadcząc usługi kosmetyczne należy mieć kasę fiskalną i nie można korzystać ze zwolnienia od tego obowiązku powołując się na limit obrotu do 20 000 zł. Wykonywanie usług kosmetycznych, kosmetologicznych czy fryzjerskich powoduje obowiązek księgowania przychodów na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. W aspekcie rejestracji jako czynny podatnik VAT oraz ogólnie przepisów podatkowych, warto przed rozpoczęciem takiej działalności skonsultować się z doradcą podatkowym w celu weryfikacji poszczególnych działań tak aby podatkowo były one bez zarzutu, podobnie z prawnikiem aby zakres prawny również nie budził wątpliwości na wypadek potencjalnej kontroli organu. Głównie dlatego, że nieprzychylny klient/ konkurencja może nie wiedzieć, że jest to działalność nierejestrowana i zgłosi fakt jej prowadzenia np. do urzędu skarbowego. Warto być przygotowanym na takie sytuacje.

 • Umowa o prace lub umowa zlecenia i potencjalny zakaz konkurencji

 • Umowa o dzieło - od stycznia 2021 r. Umowę o dzieło należy zgłosić w ZUS

 • Polisa ubezpieczeniowa

Rejestrowana działalność gospodarcza

1. Wybór formy działalności gospodarczej

Rejestrowana działalność gospodarcza może przyjąć formę jednoosobowej działalności lub rodzaj spółki z.o.o. Rodzaj działalności wiąże się z różnymi wymogami prawnymi, dlatego zapoznaj się ze wszystkimi z nich zanim podejmiesz ostateczną decyzje. Po wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej wybiera się kody PKD.

2. Forma opodatkowania

Kolejnym krokiem, po wyborze formy działalności gospodarczej, jest wybranie formy opodatkowania. Skorzystaj ze wsparcia doradcy podatkowego, który pomoże ci dobrać rodzaj opodatkowania odpowiedni dla Twojej działalności. Jego to jedna z najważniejszych decyzji, dlatego jeżeli nie masz dostatecznej wiedzy na ten temat, poproś o radę specjalistę.

Jeżeli mowa o podatkach warto podkreślić, że osoby świadczące usługi kosmetyczne i fryzjerskie są zobligowane posiadać kasę fiskalną i posiadają obowiązek księgowania przychodów na kasie fiskalnej już od pierwszej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Co ważne, przedsiębiorca może skorzystać ze zwrotu części kosztów za zakup kasy fiskalnej. Więcej o tym można przeczytać na stronie HTTPS://WWW.BIZNES.GOV.PL/

3. Analiza przedsiębiorstwa

Analiza SWOT powinna pomóc Ci w podjęciu decyzji o otwarciu działalności. Pamiętaj o planie B i C, w razie gdyby plan A na działalność się nie powiódł. Ważne jest również przygotowanie kosztorysu, w którym zawrzesz wszystkie wydatki, od tych najwiekszych do najmniejszych. Zaplanuj zatrudnienie pracowników i ceny w swoim salonie.

4. Miejsce świadczenia usług

Chcesz mieć swój lokal czy wolisz prowadzić działalność mobilną i oferować swoje usługi u klientów? Skontaktuj się z lokalnym sanepidem, aby otrzymać szczegółowe i najnowsze wymogi dotyczące pracy w salonie i poza nim.

5. BDO

Kwestia gospodarowania odpadami w salonie jest kolejnym poważnym krokiem przy zakładaniu działalności gospodarczej. Więcej o rejestrze BDO można przeczytać na HTTPS://BDO.MOS.GOV.PL oraz w objaśnieniu prawnym Ministra Klimatu wydanym na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292), dotyczącego

stosowania przepisów art. 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach w zakresie obowiązku uzyskania wpisu w Rejestrze-BDO przez wytwórców odpadów będących mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorcami.

6. Dokumentacja


Na dokumentację składają się formularze, karty klienta, regulaminy, procedury, a także RODO.

7. Wniosek w CEIDG

Pamiętaj o złożeniu wniosku do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej w urzędzie miasta lub gminy. Zapytaj o odpowiednie deklaracje i terminy rozpatrywania wniosków.

Czytaj dalej

Obowiązki sanitarne w salonie kosmetycznym
Wyposażenie salonu kosmetycznego

Zostaw komentarz

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi serwisu Google.